Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative organizează studii universitare de doctorat  în următoarele domenii de doctorat: ştiinţe politice (începând din anul 2000), ştiinţe administrative (începând din anul 2001), sociologie (începând din anul 2008) şi ştiinţele comunicării (începând din anul 2008). 

SNSPA  a organizat primul doctorat în ştiinţe politice din România şi este singura instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat în domeniul ştiinţe administrative.