• Română
 • English

Evenimente

 • ADMITERE - 2014

  • Calendar admitere doctorate 2014

  ·Înscrieri: 15- 19 septembrie 2014 in programul cu publicul :
  Luni – joi ora 10 :00-16 :00, Vineri 10 :00-14 :00 

  · Colocviu admitere :
  Stiinte Politice 24 septembrie
  Stiinte Administrative 22 septembrie
  Stiinte ale Comunicarii 26 septembrie
  Sociologie 25 septembrie
  Stiinte Politice/Relatii Internationale 29 septembrie

  ·Afişarea rezultatelor: 30 septembrie 2014

 • SUSTINERE TEZE DOCTORAT


   
   “ROMANIA AND THE SOUTH CAUCASUS:  
  POST-COLD WAR ERA AND THE NEW FOREIGN POLICY HORIZON”
   
  Doctoranda
   
   MATEVOSYAN BABKEN 
   
  Presedinte:
   
  Prof. univ. dr. Iordan BĂRBULESCU 
   
  Coordonator stiintific:
   
  Prof. Univ. Dr. Mihail IONESCU
   
  Referenti stiintifici:
  Prof. Univ. Dr. Teodor MELEȘCANU                      - SNSPA
  Conf. univ. dr. Armant GOȘU                               - Universitatea din București
  Cercetător principal gr.II  Serban CIOCULESCU -  ISPAIM, București
   
  Susţinerea va avea loc pe data de 14 decembrie 2015, 
  sediul SNSPA Bdul Expoziției nr. 30A, ora 10:00, sala 804.
   

   
   “Higher Education Financing: Agents, Institutions and Outcomes” 
   
  Doctoranda
   VLĂSCEANU V. MIRELA 
   
  Presedinte:
   
  Conf. univ. dr. Marius PRECUPEȚU
   
  Coordonator stiintific:
   
  Prof. Univ. Dr. Adrian MIROIU
   
  Referenti stiintifici:
  Conf. Univ. Dr. Mihai PĂUNESCU                      - SNSPA
  Prof. univ. dr. Romiță IUCU-BUMBU                 - Universitatea din București
  Cercetător principal gr.II  Ciprian FRATUȘNIC,  - Institutul de Stiinte ale Educatiei, București
   
  Susţinerea va avea loc pe data de 14 decembrie 2015, 
  sediul SNSPA Bdul Expoziției nr. 30A, ora ........, sala 804.
   

   
   “AVATARURI ALE IDENTITĂȚII : DISCURS PUBLIC ȘI PARCURS INTIM  
  Studiu de caz - românofonii din Serbia de Răsărit”
   
  Doctoranda 
   FLOREA SIMONA ȘTEFANIA 
   
  Presedinte:
   
  Conf. univ. dr. Marius PRECUPEȚU
   
  Coordonator stiintific:
   
  Prof. Univ. Dr. Vintilă MIHĂILESCU
   
  Referenti stiintifici:
  Conf. Univ. Dr. Cătălin Augustin STOICA - SNSPA
  Prof. univ. dr. Rodica ZANE, Universitatea din București
  Prof. univ. dr. Otilia HEDEȘAN, Universitatea de Vest, Timișoara
   
  Susţinerea va avea loc pe data de 9 noiembrie 2015, 
  sediul SNSPA Bdul Expoziției nr. 30A, ora 10:00, sala 804.
   

   
   ” Religia, stabilitatea regională şi ameninţările geostrategice de astăzi 
  - studiu de caz: biserica ortodoxă de stil vechi -”
   
  Doctorand
   BICHIR FLORIAN 
   
  Presedinte:
   
  Prof. Univ. Dr. Iordan BARBULESCU
   
  Coordonator stiintific:
   
  Prof. Univ. Dr. Mihail IONESCU
   
  Referenti stiintifici:
  Prof. Univ. Dr. George ANGLITOIU                         - SNSPA
  Cercetător principal gr.I Petre OTU                       -  I.S.P.A.I.M, Bucureşti
  Cercetător principal grad II Șerban CIOCULESCU - I.S.P.A.I.M - Bucureşti
   
  Susţinerea va avea loc pe data de 30 septembrie 2015,
  sediul SNSPA Bdul Expoziției nr. 30A, sala 804 ora 12:00 
   

   
   “DEMOCRATIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR EUROPEAN: 
  INFLUENȚA LIBERALISMULUI LUI DEWEY”
   
  Doctoranda 
   Miu C. Elena - Magdalena (căs. Albulescu) 
   
  Presedinte:
   
  Prof. univ. dr. Andrei TARANU 
   
  Coordonator stiintific:
   
  Prof. Univ. Dr. Cezar BIRZEA
   
  Referenti stiintifici:
  Prof. Univ. Dr. Iordan BARBULESCU - SNSPA
  Prof. univ. dr. Mihai KORKA - ASE 
  Magdalena BALICA,Cercetător principal grad II - Institutul de Științe ale Educației
   
  Susţinerea va avea loc pe data de 5 octombrie 2015,
  sediul SNSPA Bdul Expoziției nr. 30A, ora 12:00, sala 804.
   

   
   “Neo­regionalism în America Latină și Caraibi
   Modele de integrare aplicate și specificități regionale” 
   
  Doctoranda
   Mina Bianca Monica 
   
  Presedinte:
   
  Prof. univ. dr. Vasile SECARES
   
  Coordonator stiintific:
   
  Prof. Univ. Dr. Iordan BARBULESCU
   
  Referenti stiintifici:
  Prof. Univ. Dr. Cezar BIRZEA­ SNSPA
  Prof. univ. dr. Ioan HORGA, Universitatea din Oradea
  Prof. univ. dr. Adrian IVAN, Universitatea Babes ­Bolyai Cluj­Napoca
   
  Susţinerea va avea loc pe data de 29 septembrie 2015, 

  sediul SNSPA Bdul Expoziției nr. 30A, ora 09:00, sala 804. 
   

   
   “DISCURSUL POLITIC ÎN POST- CRIZA GLOBALĂ”
   
  Doctoranda 
   NICA ( POPA) SPERANTA LIVIA  
   
  Presedinte: 
   
  Conf. univ. dr. Nicoleta CORBU
   
  Coordonator stiintific:
   
  Prof. Univ. Dr. Paul DOBRESCU
   
  Referenti stiintifici:
  Prof. Univ. Dr. Alina BÂRGĂOANU    - SNSPA
  Prof. univ. dr. Luminița ROȘCA,       - Universitatea din București
  Prof. univ. dr. Vasile MACOVICIUC,  - Academia de Studii Economice, București
   
  Susţinerea va avea loc pe data de 28 septembrie 2015,
  sediul SNSPA Bdul Expoziției nr. 30A, ora 15:00, sala multifunctionala parter. 
   

   
   “Uniunea Europeană–de la europenizarea discursului mediatic la agenda cetățeanului.
   Pași spre o identitate europeană”
   
  Doctoranda 
   ȘTEFĂNIȚĂ I. OANA 
   
  Presedinte:
   
  Conf. univ. dr. Ion CHICIUDEAN
   
  Coordonator stiintific:
  Prof. Univ. Dr. Alina BÂRGĂOANU
   
  Referenti stiintifici:
  Conf. Univ. Dr. Nicoleta CORBU - SNSPA
  Prof. univ. dr. Luminița ROȘCA, Universitatea din București
  Prof. univ. dr. Vasile MACOVICIUC, Academia de Studii Economice, București
   
  Susţinerea va avea loc pe data de 28 septembrie 2015,
  sediul SNSPA Bdul Expoziției nr. 30A, ora 16:30, sala multifunctionala parter.

   

   

 • TEZE DE ABILITARE

   „Tradition” and its institutions;
  from national culture to social practices and cultural behaviours"

  Candidat
  Corina IOSIF(SÎRBU)

  Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare       Sociologie
  Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare …………………….
  Locul susținerii publice a tezei de abilitare         Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București

  Propunere Componenţa Comisiei de abilitare:

  - Prof. Univ. Dr. Vintila Mihailescu -  SNSPA
  - Prof. Univ. Dr. Zoltan ROSTAS    -  Universitatea Bucuresti
  - Prof. Univ. Dr. Liviu CHELCEA     -  Universitatea Bucuresti
   
  -Lista de lucrări
  -Raportul comisiei de abilitare - se va publica dupa sustinere
   

   

   "From Strategic Culture to Intelligence Culture: 
  a Tale of Statesmanship and  International Relations Seen through a Multi-Faceted Lens"

  Candidat
  George Cristian MAIOR

  Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare          - Științe Politice
  Data si ora susținerii publice a tezei de abilitare    - 26 august 2015, ora 10.00, sala Senatului (etaj 8)
  Locul susținerii publice a tezei de abilitare             - Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București

  Propunere Componența Comisiei de abilitare:
   
  1. Prof. univ. dr. Iordan BARBULESCU - Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
  2. Prof. univ. dr. Vasile PUSCAS         - Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca
  3. Prof. univ. dr. Ioan HORGA               - Universitatea din Oradea

  -Curriculum Vitae
  -Lista de lucrări
  -Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale
  -Raportul comisiei de abilitare - se va publica dupa susținere


  "De la sfera publică la comunicare interculturală:
  Strategii de dezvoltare în cercetarea știintifică"

  Candidat
  Nicoleta CORBU (S.N.S.P.A.)

  Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare       - Științe ale Comunicării
  Data si ora susținerii publice a tezei de abilitare - 22 octombrie 2015, ora 12:00, sala 804
  Locul susținerii publice a tezei de abilitare         - Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București

  Propunere 
  Componența Comisiei de abilitare:
   
  1. Prof. univ. dr. Alina BÂRGĂOANU        - Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
  2. Prof. univ. dr. Delia BĂLAȘ BALABAN - Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca
  3. Prof. univ. dr. Elena ABRUDAN             - Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

  -Curriculum Vitae
  -Lista de lucrări
  -Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale
  -Rezumatul tezei de abilitare
  -Raportul comisiei de abilitare - se va publica dupa susținere