• Română
  • English

Scoala Doctorala

Studiile Doctorale din cadrul SNSPA au debutat în anul 2000, odată cu obţinerea calităţii de instituţie organizatoare de doctorat în domeniul ştiinţe politice. SNSPA este prima universitate care a organizat studii doctorale în domeniul ştiinţe politice în România (vezi Ordinul Ministrului Educaţiei si Cercetării  nr. 4212/20 iulie 2000), la iniţiativa decanei de atunci a Facultăţii de Ştiinţe politice, Mihaela Miroiu, în colaborare cu profesorii Ovidiu Trăsnea şi Mihai Ionescu. Actual, profesorii cooordonatori  în domeniul de doctorat ştiinţe politice sunt : Mihaela Miroiu, Mihail Ionescu, Ion Mircea Paşcu, Adrian Miroiu, Cesar Bîrzea.
 
După pionieratul realizat în domeniul ştiinţelor politice la nivel doctoral , în 2001 SNSPA  a devenit prima instituţie organizatoare de doctorat în domeniul ştiinţelor administrative, primii conducători de doctorat în acest domeniu fiind profesorii Lucica Matei, Irina Zlătescu şi C. M. Drăgan. Ulterior, au devenit conducători de doctorat în acest domeniu profesorii Ani Matei şi  Emil Bălan. SNSPA este, în prezent, singura instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat în domeniul ştiinţe administrative.
 
În anul 2008 Şcoala Doctorală a SNSPA  s-a îmbogăţit cu două noi domenii de doctorat: sociologie şi ştiinţele comunicării. Conducătorii de doctorat din domeniul sociologie sunt profesorii Vintilă Mihăilescu, Paul Dobrescu şi Mihaela Vlăsceanu, în timp ce profesorul Constantin Schifirneţ este conducător de doctorat în domeniul ştiinţe ale comunicării.