• Română
  • English

Proiecte

Proiecte derulate de Scoala Doctorala

Şcoala Doctorală din cadrul SNSPA  are în strategia sa de dezvoltare depunerea de aplicaţii la proiecte de cercetare atât naţionale, cât şi internaţionale cu implicarea cadrelor didactice din cadrul Şcolii Doctorale, dar şi a doctoranzilor.
În prezent, conducătorii ştiinţifici din cadrul Şcolii doctorale coordonează următoarele proiecte de cercetare: