• Română
  • English

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

Prezentare

Proiectul „Burse doctorale în sprijinul cercetării : Competitivitate, calitate, cooperare în Spaţiul European al Învăţământului Superior – BDCCC”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, contribuie la dezvoltarea învăţământului superior din România, precum şi la consolidarea cercetării româneşti în context european.

Scopul proiectului BDCCC este să sprijine studenţii Şcolii Doctorale a SNSPA prin acordarea de burse doctorale pe tot parcursul ciclului terţiar de studii, precum şi sa încurajeze mobilitatea academica a doctoranzilor prin facilitarea accesului la stagii de cercetare la universităţi din Uniunea Europeană.

Proiectul BDCCC propune sprijinirea studentilor înscrişi în ciclul al treilea de învăţământ superior prin acordarea de burse doctorale care să le permită să urmeze cu succes acest ciclu de formare. Proiectul are în vedere promovarea şi asigurarea calităţii programului doctoral prin interdisciplinaritatea programelor de studiu şi prin promovarea cooperării între universităţi.