• Română
  • English

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

BDSC

 

Proiectul „Burse doctorale pentru dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere – BDSC”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, contribuie la dezvoltarea învăţământului superior din România, precum şi la consolidarea cercetării româneşti în context european.
 
Scopul proiectului BDSC este să sprijine studenţii Şcolii Doctorale a SNSPA prin acordarea de burse doctorale pe tot parcursul ciclului terţiar de studii, precum şi sa încurajeze mobilitatea academică a doctoranzilor prin facilitarea accesului la stagii de cercetare în universităţi din Uniunea Europeană.
 
Proiectul BDSC propune sprijinirea studenţilor înscrişi în ciclul al treilea de învăţământ superior prin acordarea de burse doctorale care să le permită să urmeze cu succes acest ciclu de formare. Proiectul are în vedere promovarea şi asigurarea calităţii programului doctoral prin interdisciplinaritatea programelor de studiu şi prin promovarea cooperării între universităţi.