• Română
  • English

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

Prezentare


Date generale

Proiectul „Burse doctorale pentru o societate sustenabilă – BDSS”, derulat de către SNSPA în parteneriat cu Universitatea din Oradea şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, contribuie la dezvoltarea învăţământului superior din România, precum şi la consolidarea cercetării româneşti în context european.
 
Scopul proiectului BDSS este să sprijine studenţii Şcolii Doctorale, generaţia 2010, a SNSPA prin acordarea de burse doctorale pe tot parcursul ciclului terţiar de studii, precum şi să încurajeze mobilitatea academică a doctoranzilor prin facilitarea accesului la stagii de cercetare în universităţi din Uniunea Europeană.
 
Prin contribuţia partenerului nostru, Universitatea din Oradea, grupul ţintă va fi încurajat să realizeze şi să publice cercetări de o cât mai bună calitate, fiind familiarizaţi atât cu sistemul de peer-review (extern) cât şi cu competiţia.
 
Universitatea din Oradea este formată din 18 facultăţi care oferă 53 de domenii de licenţă cu 124 de specializări, 121 de specializări la studii universitare de masterat şi 10 domenii de doctorat. La toate cele trei nivele de studii, partenerul oferă specializări într-o gamă variată de domenii, de la specializări tehnice şi medicină, până la ştiinţe social-politice. În cadrul universităţii îşi mai desfaşoară activitatea şi 30 de centre şi colective de cercetare instituţionalizate din care 3 acreditate CNCSIS. Între cele trei centre acreditate CNCSIS, există şi unul dedicat domeniului social-politic, sau mai exact cercetării schimbărilor sociale. Dintre obiectivele acestui centru de cercetare enumerăm: investigarea schimbării sociale, a structurii sociale şi a principalelor unităţi sociale, pe plan local, naţional şi internaţional; analiza nevoilor societăţii şi contribuţia la elaborarea politicilor sociale care răspund la aceste nevoi; promovarea cercetării în ştiinţe sociale şi a specialiştilor în sociologie şi asistenţă socială atât pe ramura academică cât şi cea aplicativă a activităţilor lor. De asemenea, între centrele de cercetare recunoscute pe plan local, există alte trei dedicate ştiinţelor social politice, unul functionând pe lângă facultatea de ştiinţe politice şi ştiinţe ale comunicării, iar celelalte două pe lângă facultatea de ştiinţe socio-umane. Aşadar, partenerul are o vastă experienţă atât în pregătirea ştiinţifică a studenţilor, inclusiv a studenţilor doctoranzi, cât şi în ceea ce priveşte cercetarea în toate domeniile sale de expertiză.
 
Pentru mai multe informaţii despre partenerul nostru, vă rugăm să accesaţi http://www.uoradea.ro/