• Română
  • English

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

Construcţia şi implementarea unui program doctoral inovator interdisciplinar cu privire la problematica romilor – CPDOR

Proiectul strategic „Construcţia şi implementarea unui program doctoral inovator interdisciplinar cu privire la problematica romilor”, derulat de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Romi şi cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 contribuie la încurajarea cercetării în problematica roma prin creşterea motivaţiei pentru participarea la programe doctorale de calitate a 30 de doctoranzi, dintre care 10 de etnie roma.

Agenţia Naţională pentru Romi, partenerul proiectului, este organul de specialitate al administraţiei publice centrale care aplică, coordonează, monitorizează şi evaluează măsurile din domeniile sectoriale de intervenţie socială, cuprinse în Strategia Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor. În exercitarea atribuţiilor sale, Agenţia Naţională pentru Romi iniţiază, participă şi promovează acţiuni, proiecte şi programe sectoriale, în scopul îmbunătăţirii situaţiei romilor. Principalul obiect de activitate al instituţiei îl constituie asigurarea complementarităţii diverselor politici publice pentru romi, iniţiate în plan naţional şi internaţional, coordonarea implementării şi monitorizarea acestora. Astfel, partenerul contribuie, datorită experienţei sale, la campaniile de informare, la identificarea de candidaţi de etnie roma pentru selectarea grupului ţintă al proiectului, furnizează resurse umane pentru constituirea reţelelor naţionale şi a celei europene, sprijină SNSPA în activităţile de cercetare cu privire la problematica romilor şi participă la workshopurile şi conferinţele organizate în proiect.