• Română
  • English

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

Prezentare

Proiectul “Restructurarea programului de formare şi cercetare doctorală în domeniile ştiinţe politice, ştiinţe administrative, sociologie şi ştiinţe ale comunicării - DOCT”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, urmăreşte îmbunătăţirea calităţii studiilor doctorale derulate în cadrul SNSPA.

Pentru a îmbunătăţi calitatea programelor doctorale, DOCT îşi propune să contribuie la formarea personalului didactic şi administrativ din cadrul şcolii doctorale precum şi să restructureze programele de studii doctorale prin intermediul dezvoltării curiculare în cele patru domenii de studii: ştiinţe politice, ştiinţe administrative, sociologie şi ştiinţe ale comunicării. În acest sens, DOCT sprijină participarea personalului didactic la conferinţe de specialitate, mobilităţi şi schimburi de experienţă cu alte şcoli doctorale de prestigiu din Uniunea Europeană. Proiectul include şi un parteneriat cu Universitatea Complutense din Madrid, parteneriat care să contribuie la restruturarea programelor de studii şi corelarea acestora cu standardele şi cerinţele spaţiului european al învăţământului superior.